Пoвторението на думи в Корана
Четвъртък, 22.06.2017, 20:36Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Категории

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Choice of language

...

Пoвторението на думи в Корана


В Корана някои думи, имащи определена връзка помежду си, по един много удивителен начин са повторени или по равен брой пъти, или според значението си се явяват точни делители една на друга. В таблицата отдолу са представени такъв вид думи и броят на повторенията им в Корана.
Изразът “седем небеса” е използван 7 пъти. “Сътворяването на небесата” също е повторен 7 пъти.
СЕДЕМ НЕБЕСА - 7 пъти
СЪТВОРЯВАНЕТО НА НЕБЕСАТА - 7 пъти
Докато единственото число на думата “ден” е употребено 365 пъти, то множественото число, т.е. “дни” е използвано 30 пъти. Броят на повторенията на думата “месец” е 12.
ДЕН - 365 пъти@ДНИ - 30 пъти@МЕСЕЦ - 12 пъти
Думата “предателство” е употребена 16 пъти, броят на повторенията на “злоба” също е 16.
ПРЕДАТЕЛСТВО - 16 пъти@ЗЛОБА - 16 пъти
Броят на повторенията “растение” и “дърво” е един и същи: 26.
РАСТЕНИЕ - 26 пъти@ДЪРВО - 26 пъти
Докато думата “наказание” е използвана 117 пъти, то “прощаването”, което е една от основните характеристики на морала, на който Коранът ни учи, е употребена точно два пъти повече, т.е. 234 пъти.
НАКАЗАНИЕ - 117 пъти@ПРОЩАВАНЕ - 2x117=234 пъти
Резултатът, който получаваме, когато преброим използването на глагола “рече”, е 332. Същият е и броят на повторенията на глагола “рекоха”.
РЕЧЕ - 332 пъти@РЕКОХА - 332 пъти
Един и същи е и броят на употребяваните думи “земен живот” и “отвъден живот”.
ЗЕМЕН ЖИВОТ - 115 пъти@ОТВЪДЕН ЖИВОТ - 115 пъти
В Корана думата “дявол” е използвана 88 пъти. Броят на повторенията на думата “ангел” е 88.
ДЯВОЛ - 88 пъти@АНГЕЛ - 88 пъти
Думите “вяра” и “неверие” са повторени 25 пъти в Корана.
ВЯРА - 25 пъти@НЕВЕРИЕ - 25 пъти
Думите “рай” и “ад” също имат еднакъв брой повторения: 77.
РАЙ - 77 пъти@АД - 77 пъти
В Корана “милостинята закат” е употребена 32 пъти. Броят на повторенията на “благославяне” е също 32.
(Милостинята закат е задължителна за мюсюлманите и има важно социално значение.)
МИЛОСТИНЯТА ЗАКАТ - 32 пъти@БЛАГОСЛАВЯНЕ - 32 пъти
Докато определението “праведници” се използва 6 пъти, то “нечестивци” се употребява два пъти по-малко, т.е. 3 пъти.
ПРАВЕДНИЦИ - 6 пъти@НЕЧЕСТИВЦИ - 3 пъти
Равен брой повторения – 5, имаме и на думите “лято-жега” и “зима-студ”.
ЛЯТО-ЖЕГА 1+4=5 пъти@ЗИМА-СТУД 1+4=5 пъти
В Корана думите “вино” и “опиянение” също са използвани поравно: 6.
ВИНО - 6 пъти@ОПИЯНЕНИЕ - 6 пъти
Думата “богатство” е използвана 26 пъти, а “бедност” два пъти по-малко, т.е. 13 пъти.
БОГАТСТВО - 26 пъти@БЕДНОСТ - 13 пъти
Думите "език" и "наставлявам" са използвани по равно: 25 пъти.
ЕЗИК - 25 пъти@НАСТАВЛЯВАМ - 25 пъти
Думите “помагам” и “нарушавам” са повторени по 50 пъти.
ПОМАГАМ@НАРУШАВАМ
50 пъти@50 пъти
Броят на повторенията на думите “награда” и “провал” също е равен: 108.
НАГРАДА - 108 пъти@ПРОВАЛ - 108 пъти
Думите “беда” и “признателност” са използвани по равен брой пъти: 75.
БЕДА - 75 пъти@ПРИЗНАТЕЛНОСТ - 75 пъти
Глаголите “обичам” и “покорявам се” също са употребени поравно – 83 пъти.
ОБИЧАМ - 83 пъти@ПОКОРЯВАМ СЕ - 83 пъти
Думата “улеснявам” е използвана три пъти повече, отколкото “затруднявам”.
УЛЕСНЯВАМ - 36 пъти@ЗАТРУДНЯВАМ - 12 пъти
Броят на повторенията на думите “суров” и “търпение” е еднакъв: 115.
СУРОВ - 115 пъти@ТЪРПЕНИЕ - 115 пъти
Повторението на думите “жена” и “мъж” също са равни на брой: 23.
ЖЕНА - 23 пъти@МЪЖ - 23 пъти
В Корана думите “слънце” и ”светлина” са използвани 33 пъти.
СЛЪНЦЕ - 33 пъти@СВЕТЛИНА - 33 пъти
В Корана думата “човек” е употребена 65 пъти; общият брой на изразите, свързани със сътворението на човека, дава същото число.
ЧОВЕК: 65 пъти@ПРЪСТ - 17 пъти@ЧАСТИЦА СПЕРМА - 12 пъти@СЪСИРЕК - 6 пъти@КЪСЧЕ КАТО НАДЪВКАНО МЕСО - 3 пъти@КОСТИ - 15 път@ПЛЪТ - 12 пъти=ОБЩО: 65 пъти
В Корана думата “суша” е използвана 13 пъти, а думата “море” 32 пъти. Ако съберем употребата на тези две думи ще получим числото 45. Процентът на повторенията на “суша”, който е 13, от 45 е 28,88888889%. Процентът на повторенията на думата “море” – 32, от 45 е 71,11111111%. Така получените проценти са реалното процентно съотношение между водата и сушата на нашата планета. 225
СУША - 13 пъти /13/45=%28,88888889/
МОРЕ - 32 пъти /32/45=%71,11111111/
ОБЩО: 45 пъти /100%/
Прикачвания: Изображение 1Категория: Четиво | Преглеждания: 534 | Добавено от: pemben | Рейтинг: 5.0/3
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от