Поклонението Хадж
Понеделник, 24.07.2017, 14:51Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Категории

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Choice of language

...

Поклонението Хадж


Поклонението Хадж е служене на Всевишния Аллах, което се извършва при Свещения дом на Аллах (Кяаба) и се състои в изпълнение на свещенодействия в определен период и време.
Поклонението хадж е един от петте стълба, върху които Ислямът се гради. То е задължително предписание за извършване поне веднъж в живота от всеки мюсюлманин, който е достигнал пълнолетие, не е лишен от разум, свободен е и има възможност да осъществи поклонението, определено като задължително от Свещената Кника (Коран-и Керим), традицията (сунната) на Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) и единодушното мнение на мюсюлманските учени (улема).

Всевишният Аллах е казал:

« ...И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома - за онзи, който може да отиде, а който откаже - Аллах не се нуждае от световете. »

/Сура Али Имран: 97/


Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« О, Хора! Аллах предписа за вас като задължително поклонението хадж. Извършвайте го! »

/Муслим/


Поклонението Хадж е известно от религията като необходимост.
Който отхвърля неговата задължителност, той е неверник (кяфир) и отстъпва от Исляма според единодушното мнение (фетуа) на учените.
Поклонението Хадж се извършва в знайни месеци. Те са: Шеууаль, Зулкаада и девет дни от Зулхиджжа.

Всевшният Аллах е казал:

« Поклонението хадж е в знайни месеци... »

/Сура Бакара: 197/


Онзи, който има намерение да извърши поклонението Хадж, трябва да отговаря на три условия:

- да е здрав.
- пътят да е безопасен.
- да притежава провизии и транспорт, като това е извън препитанието, необходимо за неговото семейство и насъщните му потребности за отиването и завръщането.
За всяка жена се поставя и друго условие - наличие на придружител (махрам).
Жената не трябва и не е възможно да пътува освен със съпруг или с придружител - близък роднина (баща, брат и т.н.)
Поклонението Хадж има четири стълба:

- стъпване в състояние на свещенодейстие (ихрам)
- стоене при хълма Арафат
- обход на Кааба (тауаф)
- ход между Саффа и Меруа (сай)

Ако бъде пропуснат дори един от тези стълбове, поклонението Хадж се анулира.

1. Встъпване в състояние на свещенодействие (ихрам).

То е намерението за встъпване в служенето. Който изостави намерението (нийет), неговото поклонение не се е състояло. Намерението се съчетава със снемане на обичайните дрехи и телбийе:

"Леббейк-аллахумме леббейк, леббейке ля шерике леке леббейк, иннел хамде уенниамете леке уел мулк, ля шерике лек."

Встъпването в състояние на свещенодействие (ихрам) трябва да стане на мястото, определено от Пратеника на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем). Всеки район има свое специално място. Ихрамът е три вида:

- теметтуа (извличане на полза)
- киран (съчетаване на частичното поклонение (умра) и цялостното поклонение хадж)
- ифрад (единочно встъпване в състояние на свещено действие).

2. Обход (тауаф).

Това са седем обиколки на свещения храм Кааба, като се тръгва от ъгъла на Черния камък.

3. Ходът между Саффа и Меруа (сай).

То е вървенето между хълмовете Ас-Саффа и Ал-Меруа седем хода, и връщането - за един ход, с намерение да се служи на Всевишния Аллах. Това е стълб и на частичното поклонение (умра), и на цялостното поклонение хадж.

4. Стоенето при хълма Арафат.

То е присъствие на Арафат с намерение да се стои следобеда на деветия ден от месец Зулхиджжа до залеза на слънцето. Който не е стоял при Арафат е изпуснал поклонението хадж.

Поклонението Хадж има седем задължения. Те са:

- Встъпване в състояние на свещенодействие (ихрам) на съответното място.
- стоене при хълма Арафат до залеза на слънцето.
- прекарване на Нощта на заколението в Муздалифа.
- пренощуване в Мина през нощите от трите дни (Айям Ат-Ташрик), които следват Деня на жертвопринощението.
- хвърляне на камъчетата.
- обръсване или подстригване.
- прощален обход (тауаф).

Онзи, който има възможност да изпълни предписанието за извършване на поклонението хадж, трябва да побърза и да пристъпи към него преди да го е застигне болест, бедност или смърт, както е казал Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем):

« Побързайте с поклонението хадж. Никой от вас не знае какво ще му се случи. »

/Ибну Мадже/


« Който иска да извърши поклонението хадж, нека да избърза. »

/Ебу Дауд/


Имотът, отреден за поклонението хадж и за поклонението умра трябва да бъде законен (халал).

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« О, хора! Аллах е добър и единствено добро приема Той. »

/Муслим/


Поклонението хадж изисква мюсюлманинът да спазва определено поведение и да работи за него - да пази езика, слуха и зрението си от онова, което Аллах е възбранил, искреност в намерението, украсяване с нравствени добродетели, отдалечаване от всичко, което проваля поклонението хадж - сквернословие, разпътство, спорене и др.

Всевишният Аллах е казал:

« Поклонението хадж е в знайни месеци и който през тях си наложи поклонението, да няма съвокупление, нито безпътство, нито прение по време на поклонението хадж! Каквато и добрина да сторите, Аллах я узнава. И запасете се! Най-добрият запас е богобоязливостта. И бойте се от Мен, о, разумни хора! »

/Сура Бакара: 197/


Поклонението Хадж има много добродетели. Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е поощрявал към изпълнение на предписанието за извършване на хадж и е разяснявал огромната награда и голямата отплата, която Всевишният Аллах е подготвил за онзи, който извърши поклонението хадж при Неговия Свещен дом (Кааба).

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Онзи, който извърши поклонението хадж за Аллах, без да злослови и без да разпътства, той става като в деня, когато майка му го е родила. »

/Бухари/


« Хората, които имат прием при Аллах са три групи - извършващите борба за вярата, извършващите поклонение хадж и извършващите частично поклонение умра. «

/Нисаи/


« Извършващият борба за вярата по пътя на Аллах, извършващият хадж и извършващият умра имат прием при Аллах - Той ги призова и те му откликнаха, те Го помолиха и Той им даде. »

/Ибну Мадже/


« Нима не узна, че приемането на Исляма разрушава онова, което е било преди него? И че началото на ислямското летоброене - преселението хиджра - разрушава онова, което е преди него? И че поклонението хадж разрушава онова, което е преди него? »

/Муслим/


« Най-добрият зов е зовът в Деня за Арафат. »

/Тирмизи/


Поклонението Хадж е най-доброто от делата, чрез които рабът се доближава до неговия Господ, Всемогъщия, Превеликия.

Ебу Хурейра (радияллаху анху) предава, че Пратеника ((салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Пратеника на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем) бе попитан кое е най-доброто от делата? Той отговори: "Вярата в Аллах и Неговия Пратеник." Бе казано: "А после какво?" Той отговори: "Свещената борба по пътя на Аллах." Бе казано: "А после какво?" Той отговори: "Искрено поклонение хадж." »

/Бухари/


Искрено поклонение хадж означава поклонение без лицемерие, без да се търси в него престиж, без да го примесва грях и без да го следва простъпка. Той е поклонение, предписанията за което са изпълнение така, както ги е постановил Всевишният Аллах и както ги е извършвал Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем). Той е приетият пред Аллах. Признак на приемането от Него е рабът да се върне по-добър, отколкото е бил и да не повтаря простъпките си. Ако поклонението хадж е искрено, то е причина за влизане в Дженнета (Рая).
За искреното поклонение хадж няма друга награда освен влизането в Дненнета, в който има невиждани и нечувани неща.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« За искреното поклонение хадж няма друга награда освен Дженнета. »

/Бухари, Муслим/


Искреното поклонение хадж означава то да се извършва, както го е извършвал Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем). По време на прощалното си поклонение хадж той (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« O, хора! Придържайте се към вашите обреди! Аз не знам, може би не ще извърша повече друго поклонение хадж след тази година. »

/Нисаи/


Поклонението Хадж и частичното поклонение умра премахват бедността и греховете, възмездието за тях е Раят.
Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Последвайте поклонението хадж с поклонение умра. Те отхвърлят бедността и греховете, както ковашкият мях изхвърля отпадъците от желязото, златото и среброто. За искреното поклонение хадж няма друга награда освен Дженнет. »

/Тирмизи/


« Поклонение умра до друго поклонение умра е изкупление на греховете между тях. За искреното поклонение хадж няма друга награда освен Дженнет. »

/Бухари, Муслим/


И за обхода на Древния дом на Аллах (тауаф) има велика награда.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Който обходи този Дом (Кааба) седем пъти и ги изброи, това е като освобождаване на роб. »

/Тирмизи/


Черният камък ще свидетелства в Съдния ден кой го е целунал.

Ибн-и Аббас (радияллаху анху) предава, че Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) каза за камъка: "Кълна се в Аллах, Аллах ще го изпрати и ще има две очи, с които ще вижда, и език, с който ще говори, и ще свидетелства кой наистина го е целунал." »

/Tирмизи/


Поклонението хадж е свещена борба за слабите и жените.
Веднъж отишъл един човек при Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) и казал:

« "Aз съм страхлив. Аз съм слаб." А той (салляллаху алейхи уе селлем) му рекъл: "Побързай тогава към свещената борба , за което не се изисква сила - поклонението хадж." »

/Сахих Ал-Джамиа от Албани/


« Поклонението хадж е свещената борба за всеки слаб. »

/Ибну Мадже/


« Свещената борба за възрастния и за малкия, и за слабия, и за жената са поклонението хадж и частичното поклонение умра. »

/Нисаи/


Предава се, че Айша (радияллаху анха) е казала:

« Казах: "О, Пратенико на Аллах, има ли за жените свещена борба?" Той (салляллаху алейхи уе селлем) отговори: "Да, жените трябва да водят свещена борба, в която не се водят битки - поклонението хадж и частичното поклонение умра. »

/Ибну Мадже/


От нея също се предава, че е казала:

« О, Пратенико на Аллах, виждаме, че свещената борба е най-доброто дело. Не трябва ли и ние да я водим?" А той (салляллаху алейхи уе селлем) каза: "Не, най-добрата свещена борба е искреното поклонение хадж." »

/Бухари/


Попклонението хадж е предписано като религиозно задължение за мюсюлманите през шестата година от преселението (хиджра) с думите на Всевишния Аллах:

« И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома - за онзи, който може да отиде, а който откаже - Аллах не се нуждае от световете. »

/Сура Али Имран: 97/


От плодовете на поклонението хадж са:

- Душата се приучва да полага усилия и да изразходва имот като израз на послушание пред Всевишния Аллах.
- В него се изявява единството на мюсюлманите, в тяхното събиране, сила и мощ. Те имат един и същ Господ, една и съща Свещена книга, един и същ Пратеник, те са единна общност с една посока за молитви (кибла), с единен култ, с едни и същи дрехи, без разлика между арабина и чужденеца освен по благочестие. Taка се осъществява религиозното единство и братството във вярата, най-далечните мюсюлмани се свързват с най-близките, те се запознават помежду си и взаимно се съветват за всичко, свързано с тях, което им носи полза и носи полза за общността.
- В поклонението хадж се съдържат и някои мирски ползи - търговия и придобивки през сезона за хадж и по местата за хадж.
- Сезонът на хадж е велико събитие, което няма на себе си равно по света. КОлко мно го средства са изразходени за него, колко умора е обхващала телата, колко различни ритуали са изпълнявани, колко сълзи са проливани по тези места, колко грешки са извинявани, колко гехове и лоши постъпки са опрощавани, колко скърби са облекчавани и потребности са удовлетворявани, как на висок глас са се носели призивите на мюсюлманите, как са се наслаждавали влюбените [в Аллах], чувствайки потребност от Господа на небесата и на земята, и колко пъти хората, които са прегрешавали, са се връщали [чисти], както когато майка им ги е родила.
- Колко хора са се насочвали към това чисто, знатно място, идвайки от всички кътчета по света - от изток и запад, в името на Аллах, Преславния и Всевишния.

Всевишният Аллах е казал:

« И посочихме на Ибрахим мястото за Дома [Кааба]: “Не съдружавай нищо с Мен и почисти Моя Дом за онези, които обикалят и стоят в преклонение, и се кланят, и свеждат чела до земята в суджуд!
И зови хората за поклонението хадж! Ще идват при теб и пеш, и върху изнемощели камили. И ще идват от всякакви далечни пътища, за да придобият облаги за себе си [и в земния живот, и в отвъдния] и в определени дни да споменават името на Аллах при жертвоприношение на добитък, който Той им е дал. Яжте от него и хранете бедняка-клетник! После да се почистят и да изпълнят своите обети и да обикалят древния Дом! »

/Сура Ел-Хадж: 26-29/
Из "Основите на Исляма" на Абдуллах Ибн АбдулхамидКатегория: Четиво | Преглеждания: 1081 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/2
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от