Отношение на мюсюлманина към Свещения Коран
Понеделник, 24.07.2017, 14:51Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Категории

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Choice of language

...

Отношение на мюсюлманина към Свещения Коран


Свещеният Коран е словото на Аллах, което е низпослано на Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) и е истинско чудо със своя словоред. Той е прадеден на нас чрез огромна верига от хора и четенето му е ибадет. Целият се вмества между двете корици на мусхафа – от първата сура „Фатиха” до последната сура „Нас”.
Това определение показва на какво високо стъпало се намира Свещеният Коран в душите на вярващите. Той е изворът на техните убеждения, на техните нрави и на тяхното щастие в земния и в отвъдния живот. Коранът е низпослан на части под формата на откровения на Пратеника на Аллах ( салляллаху алейхи уе селлем), който после го прочита на Джебраиль (алейхисселям), след което сподвижниците го четели пред Пратеника на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем) и се вдъхновявали от неговите велики нрави, възвеличавайки го.

Всевишният Аллах казва:

« Така е! А който зачита обредите на Аллах, това е от набожността на сърцата. »

/Сура Ел-Хадж: 32/


Доброто поведение по отношение на Свещения Коран изисква да се избере най-подходящото място и форма за четенето му, като чистота, обръщане към Къбле, ако има възможност, и др.

Всевишният Аллах казва:

« Това наистина е свещен Коран в съхранената Книга (- майка). Докосват го само пречистените. »

(Сура Ал-Уакиа: 77-79)


Когато вярващият реши да чете Свещения Коран, трябва да започне с “Еузу билляхи минеш-шейтанир-раджим”, а после с “Бисмилляхир-рахманир-рахим” в началото на всяка сура, освен „Бера`е”. Това е така, защото Коранът води към напътствието, а шейтанът се стреми да отклони вярващия от напътствието. Началното четене започва така, както го описва Всевишният Аллах:

« И когато четеш Корана, при Аллах търси убежище от прокудения сатана. »

/Сура Ан-Нахль: 98/


Тоест, казва се “Еузу билляхи минеш-шейтанир-раджим”. А после “Бисмилляхир-рахманир-рахим”. Това го прави с почит, с разум, със сърце, размишлявайки върху значението и тайните на знаменията. Всевишният Аллах казва:

« И нима не размишляват над Корана или сърцата им са под ключ! »

/Сура Мухаммед: 24/


При четенето на Корана не трябва да се бърза, заради словата на Всевишния Аллах:

« …И чети Корана умерено! »

/Сура Музземмиль: 4/


« Не си движи езика с това Слово (о, Мухаммед), за да избързаш ( за да го запомниш)! Да бъде събрано в твоите гърди и четено от теб е Наша грижа. »

/Сура Ел-Кияме: 16-17/


Старае се гласът му да е мелодичен, без да прекалява. Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) казва:

« Аллах не е позволил нищо, както е позволил на Пратеника красивия глас, за да чете Корана благозвучно и с висок глас. »

/Бухари 7554, Муслим 792/


Ако човек не може да чете Свещения Коран благозвучно, тогава нека се старае да произнася буквите и звуците ясно и точно. А Всемогъщият Аллах ще му увеличи наградата заради трудностите, които среща при четенето и за старанието му да се поправи. Това не означава, че наградата се умножава на онзи, който не може да чете, без да се опита да поправи грешките си според възможностите си. Това е и значението на словата на Пратеника на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем):

« Изкусният четец на Корана е с честитите и праведни меляйкета. А който чете Корана и се мъчи и му е тежко, за него има две награди. »

/Бухари 4937, Муслим 798/


А когато чуеш някой да го чете, слушай и размишлявай.Всевишният Аллах казва:

« Когато се чете Коранът, слушайте го и мълчете, за да бъдете помилвани! »

/Е`араф 204/


А ако минеш покрай вярващ, който е в седжде по време на четенето, направи и ти седжде, ако имаш възможност.Ако срещнеш в текста знамение, в което се споменава Огънят, моли Аллах да те предпази от него, а ако стигнеш до знамение в което се споменава дженнета, моли Аллах да те удостои и да те награди с него.
Забранено е да се цитира Корана по смисъл, когато се използва за доказателство. Ако срещнеш в текста , който му е необходим, не бива да го споменава, защото това не е позволено. Също така, ако изпитва съмнение или не е наясно, има опасност да не добави или пък да отхвърли нещо от Свещения Коран.
За да достигне това ниво, човек трябва да се старае да наизусти Корана от хора, които са умели четци и да се учи от тях.
Пратеникът на Аллах ( салляллаху алейхи уе селлем) казва:

« Винаги, когато една група хора се съберат в дом от домовете на Аллах, четат Книгата на Аллах и взаимно се учат, над тях се спуска спокойствие, обгръща ги милост, меляйкетата ги наобикалят и Аллах ги споменава пред тези, които са при Него. »

/Бухари 4937, Муслим 2699)


Вярващият трябва да чете Корана без да прекъсва всеки ден до края на живота си. Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) казва:

« Заричайте се да четете този Коран! Кълна се в Онзи, в Чиито ръце е душата на Мухаммед, че Коранът се изгубва (забравя) по-бързо, отколкото освободила се от въжето си камила. »

/Бухари 5033/

Категория: Четиво | Преглеждания: 1079 | Добавено от: admin | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от