Нравствени повели от Сунната
Понеделник, 24.07.2017, 14:51Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Категории

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Choice of language

...

Нравствени повели от Сунната


Нравът на Пратеника (саллялаху алейхи уе селлем) включвал следните черти:

* Изоставяне на скверността: тя е всичко в думите и делата, което е оскърбително и огорчава. Да се говори на нисък глас, особено на обществени места, също е от нрава на Пратеника (саллялах уалейхи уе селлем).

* Отблъсква злината с добрина - да извиняваш онзи, който е прегрешил, да изоставиш грубото отношение и упрека към онзи, който небрежно ти прислужва, но да не проявяваш нехайство в своите задължения и да не накърняваш чуждите права.

* Изостави смеха освен малко. Смехът ти да бъде главно усмихване.

* Не закъснявай да удовлетвориш потребностите на слабия и на човека в нужда. И помагай на хората, с които живееш в къщните дела.

* Обличай най-хубавите дрехи, с които разполагаш особено по време на молитва на празници.

* Не се възгордявай относно това да ядеш на пода и всяка храна, която се намира на разположение. Задоволявай се с малко храна.

* Избягвай наглостта и скверните слова, дори когато се шегуваш. Не казвай лоши думи и не се шегувай много. Говори само истината и се пази от лъжата, дори когато е за разсмиване на хората.

* Не заставай със зло срещу никого от твоите братя, бъди милостив към хората и животните, за да помилва Аллах и теб.

* Пази се от скъперничеството. То е омразно и за Аллах, и за хората. Пази се от разхищение в храната, питието и дрехите, както и във всички наслади (исраф).

* Пази се от гнева и от неговите последствия. Когато се разгневиш, търси убежище при Аллах, казвайки: "Еузу би-л-ляхи минеш-ш-ейтани-р-раджим!". Ако си изправен, седни или се измий и не говори много, защото се записва в твой ущърб.

* Чети Свещения Коран с разбиране и размисъл. Слушай го от други хора и не се отчуждавай от него.

* Не се въздържай от приятната миризма, използвай я винаги, особено при молитва. Използвай мисуак или четки за зъби, това е сунна особено при обредно обмиване /абдест/ и намаз.

* Бъди смел и казвай истината, дори когато е в твоя вреда. Приемай съвет от всеки човек и се пази да не го отхвърлиш.

* Бъди справедлив към твоята съпруга/ги и деца, не давай на никого от тях повече, отколкото на другия. Бъди справедлив към във всяко едно отношение и бъди справедлив във всички свои дела.

* Бъди търпелив пред обидите на хората и ги извинявай, за да те извини и теб Преславният и Всевишният Аллах. Обичай за хората онова. което обичаш за себе си.

* Отправяй много поздрави /селям/ - към братята си и семейството си при влизане, излизане и среща, във всяко време и положение.

* Съблюдавай стриктно думите на поздрава: "Есселяму алейкум уе рахметуллахи уе берекятуху!" /Мирът да е над вас и милостта на Аллах и Неговия благослов!/.
Те не се заменят от изрази като: "Добро утро!" или други подобни на тях.

* Ако промениш цвета на белите си коси, промени го подчинявайки се на повелята на Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) в рус или червеникав цвят, но се пази да го променяш в черен.

* Придържай се във всичките си дела към практиката /сунната/ на Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем), за да попаднеш ИншаАллах сред описаните в следният хадис, с който Пратеника (саллялаху алейхи уе селем) се обръща към неговоте сподвижници /сахаби/:

"Следват ви дни на търпение. За онзи, който в тези дни твърдо се придържа към онова, към което вие се придържате, ще има награда, колкото за петдесет от вас."
Казали му: "О, Пратенико на Аллах, от тях ли?"
Той (салляллаху алейхи уе селлем) отвърнал: " Не, от вас."

/Ибн Наср/


* Не копней и не проявявай настървение по земния живот и любовта към него. Земният живот е преходен.

От Джабир ибн Абдуллах (радияллаху анху) се предава, че е казал:
"Пратеника на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем) мина край мърша на едно козле и каза:
"Кой от вас би искал да притежава това за един дирхем?"
Казаха:
"Не бихме искали да го притежаваме за каквото ида било."
Той (салляллаху алейхи уе селлем) каза:
"Кълна се в Аллах, земният живот е по презрян за Аллах, отколкото това - за яас."

/Муслим/


Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал също:

"Ако пред Аллах земният живот се развняваше и на крилце от комар, никой неверник на земята не би получил и глътка вода."

/Из "Сахих Ал-Джамиа"/


Всевишният Аллах е казал:

« И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! И бойте се от Аллах! Аллах е строг в наказанието. »

/Сура Ел-Хашр: 7/


« О, вярващи, откликвайте на Аллах и на Пратеника, щом ви зове към онова, което ще ви съживи! «

/Сура Ел-Енфал: 24/


« Ти наистина имаш велик нрав. »

/Сура Ел-Калем: 4/


Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Каквото ви повеля, вземете го, и каквото ви забраня, въздържете се! »

/Ибну Мадже/


« Не е останало нещо, което да доближава до Рая и да отдалечава от Огъня на Ада, без да съм ви го разяснил. »

/Таберани/


« Който се отклони от моята практика /сунна/, той не от нас. »

/Бухари, Муслим/
Из "Основите на Исляма" на Абдуллах Ибн АбдулхамидКатегория: Четиво | Преглеждания: 882 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от