Какво означава да съм мюсюлманин по убеждение?
Петък, 23.06.2017, 01:55Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Категории

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Choice of language

...

Какво означава да съм мюсюлманин по убеждение?


Да обичам Аллах и да се придържам към Него така, че да правя добро, да се жертвам и да се боря по Неговия път, без да ми пречат светските суети и семейните връзки:

"Кажи: Ако вашите бащи, синове, братя и съпруги, и родът ви, и имоти, които сте придобили, и търговия, за която се плашите от застой, и жилища, които харесвате са ви по-любими от Аллах и Неговия пратеник, и от борба по Неговия път, то чакайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах не напътва нечестивите хора.
(Сура Ет-Теубе: 24)

Да служа на Аллах, желаейки да се потопя в благостта на вярата. Пратеникът (с.а.с) е казал:

"В три неща, ако се намират при един мюсюлманин, той ще намери благостта на вярата: Аллах и Неговият Пратеник са му по-скъпи от всеки друг, да обича само заради Аллах (без облаги), да презира завръщането си към неверието, така както презира хвърлянето си в Ада."
(Бухари)

Да се подчинявам на Аллах при всяко едно положение:

"И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен."
(Сура Ат-Талак: 3)

Една от най-хубавите повели на Пророка (с.а.с) е:

"Пази (заповедите на) Аллах и Той ще те пази. Пази (заповедите на) Аллах и ще Го намериш пред дебе си. Ако питаш, питай Аллах и ако зовеш за помощ Аллах призови за помощ. И знай, че ако общността (умма) се събере, за да ти бъде полезна с нещо, тя ще ти бъде полезна само с това, което Аллах ти е предписал, и ако се събере, за да ти навреди с нещо, тя ще ти навреди само с това, което Аллах ти е предписал. Перата са вдигнати и страниците са сухи."
(Тирмизи)

Да съм признателен на Аллах за Неговите добрини. Това е задължение на обожателя към Обожаемия:

"И ви извади Аллах от утробите на вашите майки, без да имате знание, и Той направи за вас слуха, зрението, и сърцата, за да сте признателни."
(Сура Ан-Нахл: 78)

Аллах е обещал спасение за тези, които Му благодарят, и гибел за тези, които Го отричат:

"И прогласи твоя Господ: Ако сте признателни, Аз непременно ще ви надбавя. А ако сте неблагодарни, мъчението Ми е сурово."
(Сура Ибрахим: 7)

Да моля Аллах за опрощение - единственият начин да се опростят греховете ми и да се покая пред Аллах.

"Който стори зло или себе си угнети, а сетне помоли Аллах за прошка, ще открие, че Аллах е Опрощаващ, Милосърден."
(Сура Ан-Ниса: 110)

"И за онези, които щом сторят непристойност или угнетят сам себе си, споменават Аллах и молят опрощение за своите грехове, - а кой освен Аллах опрощава греховете? - И не упорстват в своите деяния, знаейки, - на такива наградата им е опрощение от техния Господ и Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. И колко прекрасна е отплатата за дейните!
(Сура Али Имран: 135-136)

Да чувствам погледа на Аллах в тайното и явното, съобразно думите Му:

"Не виждаш ли, че Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята? И няма таен разговор на трима, без Той да е четвъртият, нито на петима, без Той да е шестият, и нито по-малко от това, нито повече, без Той да е с тях където и да са. После в Деня на възкресението ще ги извести за техните дела. Аллах всяко нещо знае."
(Сура Ал-Муджадала: 7)
Категория: Четиво | Преглеждания: 530 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/6
Общо коментари: 1
1  
Не е важно само да сме мюсюлмани по рождение.По-важно е да сме мюсюлмани по убеждение.Да вярваме и да се подчиняваме на Аллах.
Аллах да е доволен от вас.

Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от