Добър нрав
Понеделник, 24.07.2017, 00:31Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Избор на език

...

Добър нрав

Пратеникът Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

"Най-пълноценният вярващ е онзи, който има добър нрав."
(Ебу Дауд)


"В Деня на Възкресението най-любим за мен и най-близо по място ще бъде онзи, който притежава най-добър нрав."
(Бухари)


Всевишният Аллах е описал нашия Пророк (салляллаху алейхи уе селлем) с думите:

"Ти наистина имаш велик нрав."
(Сура Ел-Калем: 4)


Пратеникът на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

"Бях изпратен, за да допълня благородството на нравите."

За това мюсюлманите трябва да проявяват добър нрав към родителите си, да са благочестиви към тях, да са добри към децата си, да им дават добро възпитание, да ги възпитават в ислямски дух и да им дават познания за Исляма, като ги възпират от всичко, което им вреди както на тях самите така и на останалите. Също така мюсюлманите трябва да проявяват добър нрав към съпругите, братята, сестрите, близките, съседите и всички хора. Те трябва да обичат за брата си същото, каквото обичат и за себе си, да поддържат роднинските и добросъседските връзки, да почитат възрастните сред тях, да са милостиви към малките, да подпомагат пострадалите в изпълнение на Словата на Всевишния Аллах:

"И служете единствено на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него! И към родителите - добрина, и към близкия, и сираците, и нуждаещите се, и към близкия съсед, и към далечния съсед, и към другаря редом, и към пътника, и към владените от вашата десница! Аллах не обича горделивия, самохвалеца,
(Сура Ен-Ниса: 36)


Пророкът (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

"Който вярва в Аллах и Сетния ден, да не огорчава своя съсед."
(Бухари)

Преглеждания: 648
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от