Вяра в Свещените Книги
Събота, 24.06.2017, 09:00Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Избор на език

...

Вяра в Свещените Книги

    
Книгите, низпослани на хората чрез пророците, съдържащи заповедите и забраните на Всевишния Аллах се наричат Свещени. Тези книги са пътеводител към щастието и закрила от безцелното лутане по земята. Тези писания са: Теурат, Зебур, Инджил и Коран-и Керим. Тези книги са изпращани по различно време и на различни племена и общности, но целта на всички тях е била една, а именно засилване на вярата, доброто поведение и добрия характер. Единствено Корана е изпратен за всички по земята. Тя е последната низпослана книга, която ще се чете до Съдния ден, достигнала до нас чрез Пророка ни Мухаммед (с.а.с). Другите книги не са запазени в оригиналния им вид. Единствената книга, в която не е променена и една буква и ще бъде запазена до Съдния ден е Корана. Тя е най-четената книга на земята, а четенето й се смята за ибадет (богослужение).


 "О, вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Книгата, която е низпослал на Своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди! А който отрича вярата в Аллах и в Неговите ангели, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и в Сетния ден, той дълбоко се е заблудил."
(Сура Ан-Ниса: 136) 

 Човекът, който вярва в свещените книги:


Осъзнава, че Аллах не е оставил никой без напътствие.

Старае се да разбере словото на Аллах, а разбраното да приложи в делата си.

Чете книгата на Аллах и намира спокойствие за душата си.

Чрез мисълта, че Коран-и Керим се намира в ръцете на всички мюсюлмани на земята, чувството за единност и сплотеност се увеличава.
Преглеждания: 885
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от