Пророците
Понеделник, 24.07.2017, 14:50Търси | Регистрация | Вход

Айет

И нека сред вас има общност, която зове към благото и повелява одобряваното, и възбранява порицаваното! Тези са сполучилите.

(Сура Али Имран: 104)

Facebook страница

Категории

Посетители за деня

Приятели на сайта

muslimabg.com

koranbg.com

islamio.com

muslim.ovo.bg

Ислямска Библиотека

vqra-iman.com

muslims.ovo.bg

noorbg.net

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Choice of language

...

Пророците
Адем (алейхисселям)* - пратеникът, на който ангелите били задължени да му се поклонят.
 
Идрис (алейхисселям) - носещият тайнството на небесното царство.
 
Нух (алейхисселям) - пречистилият земята от неверието чрез Потопа.
 
Худ (алейхисселям) - унищожилият с урагани и ветрове селищата на неверието.
 
Салих (алейхисселям) - унищожилият чрез земетресения онези места, където били прекалили с греховете.
 
Ибрахим (алейхисселям) - превърналият огъня на Немруд, в който бил хвърлен, в розова градинa с упованието и отдадеността си към Аллах.
 
Исмаил (алейхисселям) - символ на предаността, упованието и отдадеността към Аллах; до Съдния ден по време на хадж ще се напомня на вярващите с разказите за него.
 
Исхак (алейхисселям) - отец на пратениците от рода на Израилевите синове.
 
Лут (алейхисселям) - опечаленият пратеник на народа от "Содом и Гомор", унищожени заради разврата и моралната деградация.
 
Зулкарнейн (алейхисселям) - пренеслият знамето на Теухид (единобожието) от изток на запад.
 
Якуб (алейхисселям) - изпитаният с любовта и раздялата със сина си и увековеченият заради проявеното си търпение.
 
Юсуф (алейхисселям) - след като известно време бил роб, се борил със самотата в затвора, странстването, мъките, страданията и лишенията и станал управник на Египет.
Завладял сърцата, а с красотата си засенчвал светлината на звездите.
 
Шуайб (алейхисселям) - изпълнилият сърцата на хората с възхищение заради ораторството си и нареченият Хатибу'л Енбия (Ораторът на пратениците).
 
Хъзър (алейхисселям) - учителят на Муса (алейхисселям) по божествените тайни.
 
Муса (алейхисселям) - разрушителят на управлението на Фараона и отворилият с тоягата си път през Червено море.
 
Харун (алейхисселям) - достойният брат на Муса (алейхисселям), който му помагал навсякъде и по всяко време.
 
Дауд (алейхисселям) - възхищаващият планините, камъните и дивите зверове, когато споменава Аллах.
 
Сулейман (алейхисселям) - пророкът, носещ огромното си владение извън сърцето си.
 
Узейр (алейхисселям) - възкресеният след стогодишна смърт като пример за възкресението в Съдния ден.
 
Ейюб (алейхисселям) - мислителят и живото олицетворение на търпението.
 
Юнус (алейхисселям) - прекрачилият тъмнините (спасявайки се от корема на Кита) чрез искреното си задълбочаване
в смисъла на покаянието, молбата и споменаването на Аллах.
 
Илйас (алейхисселям) - удостоеният с Божията благословия с обръщението "мир за рода на Илйас".
 
Елйеса (алейхисселям) - превъзхождащият световете.
 
Зулкифл (алейхисселям) - праведният пратеник, дарен с Божията милост (рахмет).
 
Лукман (алейхисселям) - известният с мъдрите си съвети; водачът на лечителите на физическите и духовни болести.
 
Зекерия (алейхисселям) - измъченият пратеник, запазил упование и преданост, като не казал "ох" дори когато го нарязали на парчета с трион.
 
Яхя (алейхисселям) - мъченикът, загинал предан като баща си.
 
Небесният Иса  (алейхисселям) - чиято отличителна черта е пречистване на душата; лекуващият болните чрез богослужение и искрени молитви, съживяващият мъртвите.
 
Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем)* - последният пратеник, дарен с последната небесна книга - Свещеният Коран.
 
Горе посочените пророци са споменати в Свещеният Коран. Предполага се, че те са били над 120 000.
 
* (алейхисселям) - (мир нему)
 
* (салляллаху алейхи уе селлем) - (Аллах да го благослови и с мир да го дари)

 


 

Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от