Засвидетелстването (Келиме-и Шехадет)
Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Избор на език

...

Засвидетелстването (Келиме-и Шехадет)


Ибадета се отслужва само и единствено в името на Аллах и е резултат от обичта ни към Него. В основата на всички ибадети стои вярата в Аллах.
Добре, но човек как може да покаже обичта си към Аллах и с какво може да спечели Неговото задоволство?
В Корана се споменава следното:

"Кажи: "Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви. Аллах е Опрощаващ, Милосърден."
(Сура Али Имран: 31)

От тук разбираме, че за да изпълним ибадетите си правилно трябва да вярваме в нашия Пророк Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) и да следваме неговия път. Тук е мястото да споменем, че в основата на това се крие засвидетелстването "Келиме-и Шехадет", което е първата основа в Исляма.

"Ешхеду ен ля иляхе илляллах уе ешхеду енне Мухаммеден абдуху уе расулюх"

Свидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах и свидетелствам, че Мухаммед (с.а.с) е Негов раб и пратеник.

Всяко извършено добро дело под въздействието на вярата се счита за ибадет: повеляване на одобряваното и възбраняване на порицаваното, четенето на Коран и т.н.

Ибадетите като намаз, оруч, хадж и зекят са основните принципи на Исляма. Времето, мястото и начина, по който трябва да се извършват тези ибадети е определено от религията ни.

"Кажи: "Моята молитва и моето служене, и моят живот, и моята смърт са за Аллах, Господа на световете."
(Сура Ал - Анам: 162)Преглеждания: 1173 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/5
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от