Търпение и благодарност
Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Избор на език

...

Търпение и благодарност


Търпението и благодарността представляват сърцевината на ислямските морални добродетели.

Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Търпението е половината от вярата »

В Свещения Коран се казва:

« ...Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда. »
(Сура Ез-Зумер: 10)


Пратеника Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) ни увещава да проявяваме търпение. Неговото значение се обуславя от обстоятелството, че без търпение не е възможно преодоляването на нито един грях. То е присъщо само на човека, тъй като той притежава божествено напътствие, защото следва правия път, предопределен от Аллах. Но в човешката душа винаги присъстват и се борят две противоположни начала - религиозното чувство и човешката съблазън. Ако първото надделява, това означава победа на религиозната повеля. Следователно "търпението е съпротивата с религиозна сила срещу съблазънта на човешката душа."

Търпението бива два вида:

- Устояване пред силните желания, съблазни;
- Търпение, което се проявява в състояние на силна възбуда.

Оруч (говеене, постене) например се отнася към първия вид, затова търпеливостта се счита като част от вярата. В своята поведенческа дейност, в житейската практика вярващият, когато се намира в притеснение трябва да проявява търпение. И когато е възнаграден с плодовете, за които се е трудил търпеливо, да е благодарен на Аллах. От тази гледна точка и благодарността е част от вярата.
Търпението е показател за величие и белег на съвършенство. То свидетелства за това, че именно душата властва над онова, което я заобикаля.
Търпението е признак на зрялост, мъжество, възвишеност и героизъм. Усилията, които мюсюлманите полагат, отговорностите, които им биват възлагани отразяват степента на тяхната устойчивост и издръжливост.
Търпението има своите разновидности:
- Търпение, подтикващо към покорство и смирение.
- Търпение, възпиращо от прегрешения.
- Търпение, осигуряващо преодоляването на бедите и нещастията.

Търпението, възпиращо от прегрешения е инструмент в борбата срещу изкушенията, с които е осеян пътят на човека и които правят примамливи за нас престъпленията. Затова Всевишният е казал:

« ...Господи наш, изпълни ни с търпение и прибери ни отдадени на Теб! »
(Сура Ел - Еараф: 126)


Посредством търпението в неговата трета разновидност вярващият преодолява нещастията, които го сполетяват в живота, засягайки него, неговото имущество, общественото му положение или семейството му. Не бива да се смята, че с тях земното ни съществуване ще свърши.

Благодарност означава да си убеден, че благата са от Аллах и да се радваш на тях. Всички божествени творения (животинският и материалният свят) са дарение за човека. Затова ние сме длъжни да благодарим на Всевишния. Отблагодаряването става чрез сърцето, изразяване чрез пожелание на добро за всички и без всякаква завист с израза "Благодаря! Елхамдулиллях, добре съм!".
Да благодарим с тялото означава да разбираме, че всички наши органи и божествени блага са създадени от Аллах и да ги използваме по предназначението им.


Преглеждания: 702 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/3
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от