Правилният избор на съпруга
Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Избор на език

...

Правилният избор на съпруга


Всевишният Аллах е казал:
И задомявайте чрез брак несемейните от вас и праведните от робите и робините ви!
Ако са бедни, Аллах ще им даде от Неговата благодат.
Аллах е Прещедър, Всезнаещ./24:32/
Главата на семейството е длъжен да си избере праведна и благонравна жена, ръководейки се от следните условия, описани в различни хадиси:
1) "За жените се женят по четири причини: нейното богатство, нейният произход, нейната красота и нейната религиозност. Изберете тази, която е религиозна, и да ви съпътства успех" /Този хадис е сведен от всички мухаддиси/
2) "Този свят е временна наслада, а най-добрата благодат на този свят е праведната жена.” /Този хадис е сведен от Муслим, 1468/
3) "Нека във всеки от вас да има благодарно сърце, споменаващ (и възхваляващ Аллах) език и правоверна жена, която ще бъде полезна за отвъдния живот "./Този хадис е сведен от Ахмед, ат-Тирмизи, Ибн Маджа/
4) Съгласно друг вариант: "Праведната жена, помагаща ви в земните и религиозни дела е най-доброто богатство, което може да се притежава ". /Този хадис е сведен от ал-Бейхаки/
5) "Вземете за свои съпруги, любящи и често раждащи жени, и тогава в деня Къямет аз заедно с вас ще преобладавам числено над [другите] пророци.” /Този хадис е сведен от Ахмед и ат-Табарани./
6) "Аз ви съветвам да се жените за девственици, защото тяхната плът е по-свежа, устните им са по-сладки и те не са капризни ". В друга версия: "…и лъжат по-малко ". /Този хадис е сведен от Ибн Маджа/.
Така както праведната жена се явява един от четирите компонента на щастието, така лошата жена е един от четирите компонента на нещастието.
В достоверен хадис се казва: "Един от четирите (компонента) на щастието, това е праведната жена, която, като погледнете, то чувствате удоволствие, а когато сте далече, то чувствате доверие към нея и относно вашето имущество. И един от четирите (компонента) на нещастието, това е лошата жена, която, като погледнете се разстройвате, тя постоянно ви нахоква, и когато сте далече, нямате доверие в нея, и за вашето имущество".
От друга страна, също не маловажно е да се погледне върху положението на бъдещия мъж, който иска да се ожени за мюсюлманка а тя да се съгласи с неговото предложение, в съответствие със следните условия:
Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: "Ако при вас дойде този, от чиито характер и религия сте доволни, то давайте му за жена своята дъщеря (или сестра), иначе ще настъпи фитна и огромно разложение по земята ".
Всичко горе изложено може да бъде постигнато чрез задаване на уместни въпроси, потвърждаване на факти, събиране на информация и проверка на източниците на тази информация, за да не бъде разстроен или разрушен домът.
Праведните мъже и праведните жени заедно ще построят праведния дом, защото: В добрата земя растението изниква с позволението на нейния Повелител, а в лошата то едвам изниква с мъка. Така разясняваме знаменията на благодарните хора. /7:58/
Стремежът да напъти своята жена по правия път
Ако жената е праведна, то наистина това е благо, благословение и произлиза от щедростта на Всевишният Аллах.
Ако тя не е толкова праведна, тогава е задължително главата на семейството да се устреми към това да я напъти по правия път.
Може да бъде използван всеки един от следните сценарии:
Мъжът се жени за жена, която на пръв поглед не е религиозна, защото той самият не е религиозен, или се е оженил за нея с надеждата да я напъти по правия път, или пък под натиска на своите роднини, например.
В тези случаи той е длъжен да се потруди, за да я напъти по правия път.
Човекът също така трябва още от самото начало да разбере, че правилното ръководство е от Всевишният Аллах, и че само и единствено Той е, Който преобразява хората.
Едно от благословения Му към Неговия раб Закария е:
И сторихме съпругата му способна на това. /21:90/
Това излекуване или преобразование може да бъде физическо или религиозно.
Ибн Аббас е казал: "Тя е била безплодна и не е могла да има деца, след това е родила ".'Ата е казал: "Тя е говорила несвързано (неясно), и Аллах я е оправил ".
Съществуват различни пътища за наставления по правия път и поправяне на жената, такива като: - отделяне на внимание в поправяне на нейното поклонение към Аллах от всички страни, както ще бъде разгледано в детайли по-надолу; - стремеж да се усили нейната вяра иман като, например: поощрение да извършва нощна молитва намаз (къямул-лейл); - поощрение да чете Свещения Коран; - поощрение да запомня възхвали към Аллах (зикр) и да запомни нужното време и нужното място за тяхното произнасяне;
- поощрение да дава милостиня; - поощрение да чете полезни ислямски книги; - поощрение да слуша полезни ислямски касети, които могат да увеличат знанията и да усилят вярата иман, и постоянно да бъде обезпечена с тях;
- избиране на добри и религиозни приятели за нея, с които може да завърже братски контакти и да провежда добри беседи, и целенасочени посещения, - изграждане на защита от зло, и прикритие от пътища му водещи към нея с помощта на отклоняването й от лоши приятелки и лоши места.


Преглеждания: 516 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от