Покаянието
Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Избор на език

...

Покаянието


Всеки мюсюлманин трябва много да се предпазва от изпадане в големите грехове и провинения, както и да не пренебрегва малките. Всяко човешко дело ще получи своето възмездие в Деня на възкресението, за доброто - добро и за злото - зло. Ако мюсюлманин изпадне в грях, той трябва да побърза с покаянието, да се обърне към Аллах и да поиска от Него прошка. Ако покаянието му е искрено, той трябва да се откаже от греха, в който е изпаднал, да се разкае за деянието си и твърдо да реши повече да не се връща към подобни деяния. Ако е отнел от някого нещо, като го е угнетил, трябва да му го
върне или да му поиска прошка. Ако се разкайва искрено, Аллах ще приеме неговото разкаяние и не ще го накаже. Покаялият се за грях е като човек без грях. Мюсюлманите трябва често да молят Аллах за опрощение. Всеки мюсюлманин е длъжен да моли опрощение за извършените от него малки или големи грехове.
Всевишният Аллах е казал:

"И казвах: "Молете вашия Господ за опрощение! Той е многоопрощаващ."
(Сура Нух: 10)

Честите молби за опрощение и разкаянието пред Аллах са черти на покорните вярващи.

Всевишният Аллах е казал:

"Кажи: "О, раби Мои, които престъпвате в ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах опрощава всичките грехове [щом се покаете]. Той е Опрощаващия, Милосърдния. И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне."
(Сура Аз-Зумер: 53-54)


Енес (радиаллаху анху) предава, че Пратеника Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

"Всички деца на Адем правят грешки и най-добрите от тези, които правят грешки са тези, които най много се разкайват."
(Тирмизи)

Предава се от Ебу Хурейра (радиаллаху анху), че Пратеника на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:
"Кълна се в Онзи, в Чиито ръце е моята душа, ако не грешахте, Аллах щеше да ви замени с хора, които грешат и след това искат опрощение от Аллах, за да ги опрости."
(Муслим)


Преглеждания: 1024 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/5
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от