Почит към родителите
Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Избор на език

...

Почит към родителите


Никой не може да отрече важното място, което заемат родителите за децата им, защото те са причината за появата им на този свят.
Майката носи детето си 9 месеца, след това с големи мъки го ражда. После започват безсънните нощи, като бди над него. Родителите осигуряват прехраната на детето. Грижат се за него да израсне здраво, за да бъде пълноценно за обществото, което го чака. През цялото това време родителите усърдно възпитават и учат своето дете на най-добрите навици и полагат усилия за насочването му в живота. Заради всичко това Всевишният Аллах заповядва на детето да почита родителите си и да бъде признателен към тях.
Всевишният Аллах казва:

"И повели твоя Господ да не служите другиму освен Нему и към родителите - добрина..."
(Сура Ал-Исра: 23)


"Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при тебе не им казвай "Уф", не ги навиквай, а им казвай ласкави слова. И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: "Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък".
(Сура Ал-Исра: 24)


Родителите имат пълно право да получат от своето дете почит и уважение чрез неговите думи и дела. Няма покорност към родител само тогава, когато искат нещо против Исляма. Дълг на детето е да им говори с нежни думи и винаги да бъде с приветливо лице към тях. Да им прислугва, когато остареят или се разболеят и да не ги изоставя. Да не се отегчава от тях, защото и той ще стане родител и ще има нужда от същата почит и уважение.
Ако наистина си бил към тях добродетелен и си ги почитал и ти ще бъдеш почитан и уважаван от твоите деца.
Непосредствено след Своето право Всевишният Аллах споменава правото на родителите като повелява:

"И служете единствено на Аллах и нищо не съдружавайте с Него! И към родителите - добрина....."
(Сура Ан-Ниса: 36)


И Пророка (салляллаху алейхи уе селлем) предпочете почитта към родителите пред борбата по пътя на Аллах.
Един от сподвижниците на име Ибн-и Месуд (радиаллаху анху) разказва:

"Попитах Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем):
- Кое дело е по-обичано от Аллах Теаля?
Той отговори:
- Намазът изпълнен навреме.
- След това кое? - попитах аз.
- Послушанието към родителите - отвърна той.
- После кое? - попитах аз.
- Борбата по пътя на Аллах - отговори Пратеникът (салляллаху алейхи уе селлем)."


Този хадис подчертава важността на правото на родителите. Право, което е пренебрегвано от много хора, някои дори скъсват отношенията си с родителите си. В Съдния ден някои хора ще бъдат в Джехеннема (Ада) само заради родителите си.

Пратеника Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) също е казал:

"Дженнета (Рая) е под краката на майките"


Преглеждания: 1064 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/4
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от