Несправедливост
Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Избор на език

...

Несправедливост


За да разберем несправедливостта, трябва да я съпоставим с понятието справедливост. Справедливостта се определя като "всяко право да се предоставя с желание и воля на този, на когото принадлежи". А друго определение гласи: "едно нещо, което се поставя точно на съответното му място." Ислямската етика разглежда справедливостта като висша нравствена добродетел. Справедлив е онзи, който постъпва съобразно правдата, истината,, който уважава чуждото право.
Противоположното на справедливостта е несправедливостта. Ето някои форми на несправедливост: безчестие, тирания, гнет, деспотизъм и др. Несправедливостта се определя като "нещо, което не се предоставя на неговия собственик". Следователно тя е качество и навик, противоположен на справедливостта, честността и правдивостта, затова се определя като аморална постъпка. Несправедлив е онзи, който накърнява правата на другите, погазва истината и правдата.
Кои са несправедливитв постъпки? Несправедливост е незачитане на правдата и всяко слово или поведение, което е в разрез със справедливостта и истината. Затова човешките взаимоотношения трябва да се изграждат върху справедливостта. Човек трябва да е справедлив дори към своята личност.
От тези разяснения става ясно, че всички постъпки, които не съответстват на правдата и истината имат пряка връзка с несправедливостта. Тя се проявява под различни форми. Дори самото пренебрегване е несправедливост. Ако престъпникът не получи заслуженото наказание или пък при разпределение на благата се допуска предпочитание към определени слоеве, това е несправедливост. Ако един баща нехае и не осигурява необходимото образование на децата си, това е несправедливост. Накратко, ако не се гарантират правата на всеки се върши несправедливост.
Следователно, несправедливостта е деяние, което противоречи на повелите на Исляма и неговите етични норми. Съдружаването с Аллах (ширк) също е несправедливост към Него.

Всевишният Аллах в божествените коранични знамения и Неговият пратеник в соите напътстващи знамения повеляват на мюсюлманите да бъдат справедливи. Някои от тях са:

« Аллах повелява справедливост и добродетелност,... и възбранява покварата и порицаваното, и гнета..." »

"Несправедливите нямат приятел и помощник."

В знаменията и преданията винаги се повелява да има стремеж към справедливост. Справедливостта и справедливите мюсюлмани са възхвалявани, както от Аллах, така и от Неговия Пратеник. И нито в едно знамение или предание несправедливостта не е похвалена, препоръчана. Ислямът винаги се противопоставя на всякакъв род несправедливости. Несправедливите остават далеч от обичта и благодатта на Аллах. Несправедливостта съсипва всеки човек, подкопава устоите на всяко общество и държава. Несправедливият индивид, който е обладан от тази своя страст, от надменност и горделивост смята себе си за силен.

Всевишният предупреждава:

« ...И който от вас угнетява, ще го накараме да вкуси голямо мъчение. »

Има хора, които се възползват от това, че подчинените им са беззащитни пред тях и им причиняват всевъзможни страдания. За тежките последствия от тази грубост ислямският морал най-настойчиво предупреждава:

"Който удря с бич несправедливо, той ще бъде в Деня на възкресението наказан."
(Ел-Баззар)


Преглеждания: 576 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от