Милосърдие
Търси | Регистрация | Вход

Айет

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.

(Сура Ал-Бакара: 115)

Facebook страница

Посетители за деня

Приятели на сайта

Статистика

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Избор на език

...

Милосърдие


Милосърдието е божествено чувство.
Пратеника Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

« Аллах е разделил на 99 (части) своята милостиня и изпратил едното парче на земята - и ето, благодарение на това късче, хората съчувстват един на друг... »

Милосърдието означава да почувстваш желание да помагаш на божествените създания, да пожелаваш тяхното добро. Ние трябва да страдаме, когато виждаме, че другите не разполагат с такива възможности, права и свободи, каквито имаме ние. Ние желаем и те да бъдат като нас. В случая у нас говори чувството за справедливост. Така милосърдието се явява източник едновременно и на справедливостта, и на равенството. Милосърдието обхваща справедливостта, но е по-широко от нея.
Да дадеш на човека това, което му се полага е справедливост. Но да му предоставиш повече, отколкото му се полага е милосърдие. Или когато наказваш виновника според вината е справедливост. Но ако му простиш е милостивост.
Милосърдието и съчувствието омекотяват коравия човек, заменят омразата с любов и по такъв начин те сближават още повече хората.
Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) набляга особено на това, като разглежда мюсюлманите не като отделни, изолирани същества, а като части на един организъм:

« По въпроса за възвишената любов, състраданието и взаимозащитата вярващите са като един организъм. Когато един орган на човешкия организъм се разболее, то и другите органи вдигат температура и не могат да заспят. »
(Бухари)


Съчувствието, което проповядва Ислямската етика има общочовешки характер, тъй като то обхваща всички хора и дори всички други същества.
Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) подчертава:

"Този, който не съчувства на хората и Аллах няма да му съчувства."

Съчувствието обаче има определено йерархично степенуване. Започва със съчувствието, милосърдието към децата и възрастните, които са нуждаещи се. Съчувствието към децата намира израз в доброто отношение към тях - поздравяване, помилване, подаряване на лакомства и т.н.
Пратеника Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем) като видял как загиват деца, останали между две сражаващи се военни части, съветвал своите последователи:

« Децата дори да са на неверници са по-добри от вас. Внимавайте!... Никога не убивайте деца!!! »

Подобно отношение изгражда Ислямската етика и към възрастните.
Пратеника (салляллаху алейхи уе селлем) ни съветва да се съобразяваме с тяхното положение. След като видял, че имамът удължава намаза повече, отколкото е необходимо, той (с.а.с) заявил:

« Хора! Между вас има такива, които отблъскват мюсюлманите от вярата. Който от вас ръководи намаза, да не го удължава прекалено много. Между вас има възрастни, слаби и заети с работа. »
(Бухари)


Милосърдието и съчувствието са критерии за духовната същност на човека. Затова Расулюллах (салляллаху алейхи уе селлем) накратко повелява:

« Този, който не обича малките и не почита старите, той не е от нас. »
(Тирмизи)


Милосърдието и състраданието обхващат и животните. Ние сме длъжни да ги пазим, да ги храним и при нужда да им помагаме.
Следователно, ислямското милосърдие и състрадание е многообхватно. То има общочовешки характер.


Преглеждания: 414 | Добавено от: admin | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Copyright by islamicnook © 2011 - 2017

Хостнат от